Molykote D-321R Anti friction coating 1 kg

Varenummer: 11089

Antifriksjonscoating / tørrsmøremiddelLuftherdende. Tåler meget høye belastinger.Kan benyttes der "våte" smøremiddel gir utfordringer.Vil ikke samle opp støv og skitt i smørefilmen.Egnet til gjengende forbindelser, glideflater, sylindere etc.Temperaturområde fra -180C til +450C

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-321R-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-321R-TDN.pdf