Molykote Cu-7439 Plus 1 kg

Varenummer: 11162

Høykvalitets kobberpasta for høye temperaturer og trykk.Meget motstandsdyktig mot korrosjon og utvasking.Anbefales til bremsemekanikk, tubiner, varmedeler og utstyr utsatt for korrosjon.Temperaturområde fra -30T til +650C
Signalord: AdvarselFareutsagn: H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. Forsiktighetsutsagn: Forebygging: P273 Unngå utslipp til miljøet.Reaksjon: P391 Samle opp spill.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-CU7439-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-CU7439-TDN.pdf