Molykote G-N Plus 100 gr med svamp

Varenummer: 11221

Smørepasta med Mos2 for montering og innkjøring av metallkomponenter.Kan også benyttes som permanent smøring av maskinelementer som beveges lite eller sjelden.Også egnet for boring, gjenging og saging i metall.Temperaturområde fra -25C til +450C
Varselord: Fare. Faresetning: H318 Gir alvorlig øyeskade.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-GN-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-GN-TDN.pdf