Molykote G-Rapid Plus 250 gr

Varenummer: 11224

Smørepasta med med høyt innhold Mos2 og faste smørestoff.Utmerket til gjengde forbindelser, gir en en meget lav og stabil friksjon.Hindrer slitasje og skjæring på gjengede forbindleser.Mye anvendt i olje og gass industrien.For gjengende forbindelser og maskin elementir i de de aller fleste metall legeringer.Bruksområde fra -35C til +450C
Varselord: Fare. Faresetning: H318 Gir alvorlig øyeskade.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-GR-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-GR-TDN.pdf