Molykote MKL-N 400 ml aerosol

Varenummer: 11254

Mineraloljebasert olje til smøring av blant annet kjeder.Gir en meget god og bestandig smøring.Kryper godt inn i ledd og beskytter mot slitasje og korrosjon.
Varselord: FareFaresetninger: H222 Ekstremt brannfarlig aerosol.H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-MKL-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-MKL-TDN.pdf