Molykote Supergliss 400 ml aerosol

Varenummer: 11283

Våpenolje med utmerkede smøreegenskaper.Godkjent i henhold til Mil SPec C-23411AFortrenger fuktighet og løser opp rust og fastbrent skitt.Svært godt egnet for smøring av presisjonsinstrumenter.Temperaturområde fra -50C til +50C
Signalord: AdvarselFareutsagn: H229 Beholder under trykk: Kan eksplodere vedoppvarming.Supplerende fareuttalelser: EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr ellersprukket hud.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-SUPERGLISS-TDE.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-SUPERGLISS-TDN.pdf