Molykote G-4700 400 gr

Varenummer: 12180

Molykote G4700 et et syntetisk basert fett i NLGI KL2. G4700 tåler høye belastninger og anbefales til tyngre kjøretøy og anleggsmaskiner slik som anleggsmaskiner, skogsmaskiner, glidelagre, styringer, akslinger, drivskruer etc.
Varselord: Fare. Faresetning: H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): .pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf