GARGOYLE ARCTIC SHC NH 68, 208L

Varenummer: 13190

Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er et helsyntetisk smøremiddel som er spesialdesignet for å smøre kjølekompressorer i høytytende anlegg hvor det brukes ammoniakk som kjølemiddel. Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 er fremstilt av voksfrie, syntetiske hydrokarboner av typen polyalfaolefin (PAO), samt syntetiske alkylbenzen-baseoljer som har vist seg å gi en enestående varme-/oksidasjonsbestandighet. Selv under de verst tenkelige driftsforhold vil Mobil Gargoyle Arctic SHC NH 68 redusere dannelsen av slam og avleiringer, slik at tetting av filtre eller ventiler unngås eller minimeres.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): SHCNH68-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf