MOBILITH SHC PM 460, 16KG

Varenummer: 13222

Mobilith SHC™ PM er et smørefett med overlegen ytelse som er spesielt utviklet for krevende bruk i papirmaskiner, også ved ekstremt høyetemperaturer, og med ulike vannkvaliteter. Mobilith SHC PM kombinerer de unike egenskapene til syntetisk baseolje med egenskapene til enlitiumkompleksfortykker av høy kvalitet. Den egenskapen at baseoljen er voksfri gir utmerket pumpbarhet ved lave temperaturer og lavt start- ogdriftsmoment sammenlignet med andre ikke-syntetiske oljeprodukter med samme viskositet. Den høye viskositetsindeksen til den syntetiskbaseoljen sikrer utmerket smørefilmbeskyttelse ved høy temperatur. Fortykkeren på litiumkompleksbasis sikrer utmerket vedheft, strukturstabilitetog motstandsevne mot vann. Disse egenskapene kompletteres av et spesielt tilsetningssystem som gir motstandsevne mot rust og korrosjon,termisk motstandsevne, slitasjebeskyttelse og oksidasjonsbeskyttelse, og som forbedrer vannutvaskingsmotstanden. Mobilith SHC PM 220 ogMobilith SHC PM 460 har en stivhet på NLGI-grad 1,5 og baseoljeviskositeter på henholdsvis ISO VG 220 og 460.Mobilith SHC PM er beregnet for de mest kritiske rullelagrene i papirmaskiner. Fettet gir enestående beskyttelse mot rust og korrosjon fra surtvann, noe som gjør det ideelt til våtenden på papirmaskiner. Den lave avdampningen og den utmerkete oksidasjonsstabiliteten til baseoljen sikrerutmerket ytelse ved høye temperaturer som er typiske under tørre bruksforhold.Mobilith SHC PM-serien har blitt teknologien som foretrekkes ved mange papirfabrikker over hele verden. Det gode ryktet er basert påeksepsjonell kvalitet, pålitelighet og dets utprøvde bruksfordeler.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): GLXXMobilith-SHC-PM.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf