MOBIL DELVAC 1 SHC 5W-40, 208L

Varenummer: 13419

Mobil Delvac 1 5W-40 er en helsyntetisk olje med suveren ytelse for høyt belastede dieselmotorer med forlengede skiftintervall. Mobil Delvac 1 SHC 5W-40 anbefales til en rekke krevende bruksområder og driftsmiljøer innen veitransport, gruvedrift, anleggsvirksomhet og landbruksindustri.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): .pdf
Teknisk datablad (Engelsk): M-DELVAC1SHCE.pdf