MOBIL GLYGOYLE 11, 20L

Varenummer: 13455

Mobl Glygoyle™-serien er høytytende smøremidler som er basert på polyalkyleneglykol (PAG). De gir fremragende smøring av gir, lagre ogsirkulasjonssystemer med ekstreme temperaturer ved forhold som ligger langt utenfor det mineraloljer kan klare. De er skjærstabile og girutmerket motstand mot oksidasjon, termisk nedbryting og dannelse av slam og avsetninger. De er laget med en egenutviklet tilsetningspakkesom øker høytrykksegenskapene og slitasjebeskyttelsen, rust- og korrosjonsbeskyttelsen, samt skumkontrollen uten at det går ut overegenskapene til PAG-baseoljen.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): GLXXMobil-Glygoyle-11-22-30.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf