MOBILARMA 524,208L

Varenummer: 13543

Mobilarma 500 serien er høykvalitetsprodukter som danner effektive rustbeskyttende filmer på innvendige maskinflater. Den er primærtberegnet som innkjørings- eller opplagssmøremidler, og er særlig velegnet ved innkjøring av diesel- og bensinmotorer. Oljen fortrenger vann frametallflater og danner sterke vannfaste filmer på flatene for å hindre rust og korrosjon. Mobilarma 500 serien binder vann i systemene i envann-i-olje-emulsjon, hvilket sikrer god smøring av kontaktflatene i maskineriet. Denss gode kjemiske stabilitet og slitasjehemmende ogrensende egenskaper gjør dem velegnet som høykvalitets korttids smøremidler. Som regel er det ikke nødvendig å fjerne restene avrustbeskyttende film før maskinen fylles med smøre- eller hydraulikkolje og tas i bruk igjen. Spyling med smøreolje for å fjerne Mobilarma oljeneller filmrester av denne anbefales allikevel dersom: 1. Mobilarma 500 serien ikke har de påkrevde smøremiddelegenskapene for å drive utstyretved angitte belastninger og temperaturer 2. Tømming av utstyret er vanskelig og betydelige rester av Mobilarma blir igjen i systemet 3.Kontaminering av systemoljen med Mobilarma 500 serien kan redusere smøreegenskapene (Mobilarma 500 serien kan for eksempel øke antalletfreonkrystallisasjonspunkter i kompressorer eller danne vann-i-olje-emulsjoner, som svekker smøremiddelets slitasjeforebyggende egenskaper ihøytrykks hydraulikksystemer) 4. Forekomst av rustbeskyttende stoffer reduserer den nye oljens evne til å separere vann i turbiner og annetliknende utstyr.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): M-MOBILARMA500-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf