MOBIL ANTIFREEZE ADV CRC, 12x1L

Varenummer: 13652

Inneholder Glysantin® G30® fra BASF. Gir enestående beskyttelse mot frost, korrosjon og overoppheting. Formelen med organisk tilsetningsteknologi (OAT) gir utmerket beskyttelse av aluminiumsmotorer og beskytter radiatorer, sylinderblokker/-hoder og vannpumper – i opptil fem år.
HELSERISIKO Farlig ved svelging. Skadelig eller dødelig ved svelging. Kan forårsake nyresvikt og effekter på sentralnervesystemet. Langvarig eksponering for høye konsentrasjoner av tåke eller væske kan medføre irritasjon på huden, i øynene og i åndedrettssystemet. Injeksjon under huden ved høyt trykk kan gi alvorlige skader.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): M-ANTIFREEZEADV-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf