MOBIL ATF 3309, 12X1L

Varenummer: 16371

Mobil ATF™ 3309 er et smøremiddel med svært høy ytelse som oppfyller originalutstyrsprodusentens spesifikasjoner for bruk i visse typer automatgirkassesystemer med glidekontrollert låsing (slip-controlled lock-up automatic transmissions).
Faresetninger: H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): ATF3309-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf