MOBIL 600 W SUPER CYLINDER OIL, 20L

Varenummer: 16763

Mobilcylinderoil er en høyytelsesolje med høy viskositet beregnet for bruk i lukkede snekkegir som opererer ved moderate til høye hastigheter og temperaturer, og hvor store belastninger, lave hastigheter eller høye temperaturer krever høye viskositetsoljer.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): .pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf