MOBIL PEGASUS 710, 208L

Varenummer: 16791

Mobil Pegasus™ 710 er en gassmotorolje av høy kvalitet primært beregnet for smøring av moderne firetaktsmotorer med høy hastighet og lavt oljeforbruk. Dette er som regel lean-burn-motorer, der høye manifoldtrykk hindrer at det kommer tilstrekkelig med smøremiddel inn til ventilstyringene. Oljen anbefales også for smøring av gasskompressorer. Den er sammensatt av mineralbaseoljer av høy kvalitet og et avansert tilsetningssystem med moderat askeinnhold, som gir utmerket beskyttelse av motor- og kompressorkomponentene. Oljen har utmerket kjemisk stabilitet og oksidasjons- og nitreringsbestandighet. Pegasus 710 gir fremragende beskyttelse mot ventilsystemslitasje og avleiringer. Kombinasjonen av disse egenskapene samt meget effektive rense- og dispergeringsegenskaper forebygger aske- og karbonavleiringer, som ellers kan føre til dårligere motorytelse og motorbank. Oljens høye alkalitet og stabile basetall (TBN) gjør den velegnet også i motorer som bruker drivstoff som inneholder små mengder korroderende stoffer som for eksempel hydrogensulfid. Oljens utmerkede korrosjonsbeskyttende egenskaper fører til mindre korrosjonsslitasje i sylindre, ventiler og lager, og følgelig til lenger motorlevetid. I tillegg forebygger den stempelskraping og -slitasje og oppskraping i sylindre og stempelringer.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): Mobil-Pegasus-710.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf