MOBILGREASE FM 222, 180KG

Varenummer: 16908

Mobilgrease™ FM 101 og FM 222 er flerfunksjonsprodukter med høy ytelse som er spesielt konstruert for smøring av maskiner i matvareproduksjon. Mobilgrease FM 101 og FM 222 er formulert med komponenter som tilfredsstiller kravene i CFR 178.3570, kapittel 21, og er NSF-registrert som H1-klassifiserte smøremidler. Mobilgrease FM 101 og FM 222 produseres ved anlegg som er sertifisert iht. til ISO 22000 og som også tilfredsstiller kravene i ISO21469 for å sikre at de høyeste nivåer av produktintegritet opprettholdes.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): M-FM221FM222-TN.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf