Molykote pasta 1000 hjulmutter 10 ml

Varenummer: 17338

Molykote Pasta 1000 er en hjulmutterpasta som jevner ut friksjon i gjengeflankene slik at bedre kontroll over forspenningen av boltene blir mulig. For bolter og andre gjengende forbindelser.
Varselord: Advarsel. H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): MK-1000-TDN.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): MK-1000-TDN.pdf