Mobil Extra Hecla Super Cylinder Oil Mineral, 208L

Varenummer: 19244

Mobilcylinderoljer er høyytelsesolje med høy viskositet beregnet for bruk i lukkede snekkegir som opererer ved moderate til høye hastigheter og temperaturer, og hvor store belastninger, lave hastigheter eller høye temperaturer krever høye viskositetsoljer.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): .pdf
Teknisk datablad (Engelsk): Mobil Cylinder Oils-TD.pdf