Mobiltherm 605 1000L

Varenummer: 19595

Mobiltherm-varmeoverføringsoljer er høytytende produkter beregnet til bruk i lukkede, indirekte varmeoverføringssystemer. De anbefales til bruki indirekte varme- og kjølesystemer som er forseglet med kald olje og i alle typer industriprosesser.Mobiltherm-varmeoverføringsoljer er utviklet av høyraffinerte baseoljer som er motstandsdyktige mot termisk sprekkdannelse og kjemiskoksidasjon. De har veldig høy termisk stabilitet og evne til å oppnå en ekstremt lang levetid uten dannelse av avleiringer eller økning i viskositeten.Mobiltherm-varmeoverføringsoljer har god varmeoverføringsevne og en viskositet som gjør at de lett kan pumpes både ved oppstarts- ogdriftstemperaturer. Oljene har spesifikke varmeledningsevner som sørger for raskere varmeavgang. I tillegg har de flammepunkter som ikkereduseres i større grad under bruk, på grunn av oljenes motstand mot termisk sprekkdannelse ved de anbefalte driftstemperaturene.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): M-MOBILTHERM600-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf