DINITROL 77B, 12x500ML SPRAY

Varenummer: 12808

Understellsbeskyttelse og transportbeskyttelse av metalldeler.Gir en langvarig beskyttelse.
Varselord: Fare. H222-H229 Ekstremt brannfarlig aerosol. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): DAV-77B-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf