DINITROL ML, 12x1 LITER

Varenummer: 13044

Rustbeskyttende væske med utmerket penetrasjonsevne.Etter later en seig og myk beskyttende film
Varselord: Advarsel. H226 Brannfarlig væske og damp. H317 Kan utløse en allergisk hudreaksjon. H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): DAV-ML-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf