PERMABOND C-737 20 GR KUN HEL KARTONG

Varenummer: 11455

Industriellt sort flexibelt hurtiglim.Tåler bevegelser og vibrasjoner.
Varselord: Advarsel. Faresetning: H315 Irriterer huden. H319 Gir alvorlig øyeirritasjon. H335 Kan forårsake irritasjon av luftveiene.

mer informasjon
Teknisk datablad (Norge): PERM-C737-TD.pdf
Teknisk datablad (Engelsk): .pdf